Finansowanie inwestycji

budowa

KREDYT HIPOTECZNY


Kredyt hipoteczny dla firm przyznawany jest w formie kredytu ratalnego na finansowanie działalności gospodarczej. Może służyć m.in. zwiększeniu środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego, zakup lub modernizację sprzętu czy zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów. To także możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek biznesowych udzielonych przez instytucje i organizacje działające na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Z oferty kredytu hipotecznego dla firm mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy z sektora MSP i mikro, jak też spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki z o.o. oraz osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (adwokat, radca prawny, notariusz, architekt, lekarz (także weterynarii), rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, doradca podatkowy, aptekarz. Dzięki karencji w spłacie kapitału nie trzeba spłacać od razu pełnych rat - okres ten może wynieść nawet do 12 miesięcy.

 

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym. Dla kredytów udzielanych w złotych istnieje możliwość otwarcia rachunków bilansujących - środki na nich zgromadzone pomniejszają kwotę kredytu od której naliczane są odsetki, dzięki czemu płacisz jeszcze mniej.

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM


Kredyt w rachunku bieżącym to łatwy sposób na zwiększenie płynności finansowej firmy. Może być przeznaczony na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i na okresowe zobowiązania. Udostępniając Klientowi kredyt w rachunku bieżącym, podwyższamy tym samym wysokość dostępnych środków na koncie. Nieograniczony dostęp do dodatkowej puli pieniędzy jest jego kolejnym atutem. Środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każdorazowy wpływ na rachunek powoduje jego automatyczną spłatę zatem kredyt może być w czasie trwania umowy wykorzystywany wielokrotnie.

Środki możesz wykorzystywać 24 godziny na dobę w formie gotówkowej - wypłacając gotówkę w bankomacie lub w formie bezgotówkowej - dokonując płatności kartą lub realizując przelew.Każdy wpływ na rachunek bieżący, do którego przyznany jest kredyt, pomniejsza zadłużenie kredytowe, a dzięki dostępowi do rachunku przez internet masz stałą kontrolę nad swoimi finansami.Jeżeli nasza oferta Cię zainteresowała, wypełnij formularz kontaktowy przez internet lub odwiedź nas w placówce mFinanse.

 

KREDYT INWESTYCYJNY


Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego firmy. Kredyt udzielany jest również na refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach.
Kredyt inwestycyjny może być udzielony nawet na 20 lat, co pozwala zrealizować również długoterminowe inwestycje.W odróżnieniu od kredytu w rachunku bieżącym, można dostosować rodzaj rat do specyfiki prowadzonej działalności.

 

Dzięki możliwości karencji w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy, możesz spokojnie przeprowadzić planowaną inwestycję. Jeżeli realizowana przez Ciebie inwestycja zacznie przynosić zamierzone zyski, dajemy Ci również możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty.

LEASING 


Leasing to oferta finansowania pojazdów skierowana do przedsiębiorców, tj. zarówno Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Oferujemy dwie możliwości leasingu.
Leasing operacyjny,  w którym Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a opłaty ponoszone przez Leasingobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodu.
Drugą opcją jest leasing finansowy, w którym Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie część odsetkowa raty.

Leasing jest najlepszym rozwiązaniem, gdy:

  • Twoje zyski są wysokie, ale nakład na rozwój firmy wolisz wprowadzać w koszty bieżącej działalności,
  • Twoje zyski nie są na tyle wysokie, aby szybko kupić auto,
  • liczy się czas sfinalizowania transakcji.

Finansujemy nowe i używane samochody osobowe i ciężarowe do 3,5T DMC, a także quady i motocykle. Już nawet w ciągu 48 godzin od podpisania umowy, możesz wyjechać autem z salonu.


FAKTORING

Faktoring to sposób zapewnienia przedsiębiorstwu dodatkowych obrotowych środków pieniężnych. W szczególności przeznaczony jest dla firm, które oferują swoim Klientom tzw. Kredyt kupiecki (oferują odroczone terminy płatności). Nasza oferta skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw.

Factoring obejmuje między innymi:

  • administrowanie wierzytelnościami,
  • finansowanie bieżące Klienta,
  • monitorowanie oraz dochodzenie przeterminowanych Wierzytelności,
  • przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy.

Podstawowe korzyści dla Klienta ze stosowania factoringu to:

  • pozwala wydłużyć terminy płatności od odbiorców,
  • zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,
  • poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców.