Optymalizacja zużycia mediów

Ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz innych mediów w najbliższych latach prawdopodobnie wzrosną. Niestety są one istotnym składnikiem kosztów stałych przedsiębiorstwa. Rachunki za dostawę kluczowych elementów procesów produkcyjnych nie muszą rosnąć wraz ze wzrostem cen, jeżeli będą odpowiednio zoptymalizowane. Proces zarządzania opiera się na trzech podstawowych elementach:

 • monitoring zużycia poszczególnych mediów 
 • analiza zakończona optymalizacją 
 • co w konsekwencji prowadzi do redukcji kosztów

optymalizacja

W ramach outsourcingu energetycznego spółka Smart Conferences oferuje usługi: 

 • Bezpłatna analiza oszczędności przeprowadzona na podstawie dostarczonych nam danych o zapotrzebowaniu na energię elektryczną i gaz ziemny
 • Montaż systemu do monitorowania zużycia: wody, gazu, energii elektrycznej oraz energii cieplnej
 • Zarządzanie zakupem (sprzedażą) energii elektrycznej na wolnym rynku (również hurtowym - giełdowym)
 • Organizowanie przetargu na dostawę energii elektrycznej i gazu
 • Przejecie w całości spraw związanych z procesem optymalizacji
 • Stały nadzór nad procesami w przedsiębiorstwie
 • Okresowe raportowanie wypracowanego value creation w stosunku do okresu przed optymalizacją
 • Kontrola nad zawieraniem umów z dostawcami mediów 
 • Kompensacja mocy biernej poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki energią

 

 

 

Procedura optymalizacji w kilku krokach: 

 • Skontaktować sie ze Smart Conferences Sp. z o.o. 
 • Przygotować informacje o zużyciu (generacji) energii 
 • Przygotować rachunki z okresu do dwunastu miesięcy (opcjonalnie ostatni rachunek)
 • W razie potrzeby udostępić dostęp do rozdzielnic elektrycznych w celu montażu rejestratorów zużycia energii elektrycznej i gazu
 • Przygotować informacje na temat zainstalowanych kluczowych odbiorników energii (godziny pracy, rodzaj zainstalowanych urządzeń, czas pracy urządzeń itp.).
 • Przesłać dane do kalkulacji do Smart Conferences Sp. z o.o.