Audyt energetyczny

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która weszła w życie 1 października 2016r., nałożony został na określoną kategorię przedsiębiorców, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorcy. 
Wykonanie audytu energetycznego to nie tylko obowiązek ustawowy ale możliwość optymalizacji zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Opracowujemy audyty przedsiębiorstw na podstawie normy PN-EN 16247 oraz Ustawy o efektywności energetycznej. Analizy audytowe obejmują:-

  • zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie
  • proces technologiczny
  • możliwości optymalizacji zużycia energii. 


Szczegółowy zakres audytu może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Spośród ważniejszych w naszej ofercie znajdą Państwo optymalizację zużycia gazu ziemnego oraz monitoring zużycia mediów w trybie ciągłym.

slup