Świadectwa charakterystyki energetycznej


Świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku są wykonywane przez uprawnione osoby w celu określenia wielkości zapotrzebowania energii niezbędnej do podgrzania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.

Świadectwa są obligatoryjne dla następujących mieszkań:

  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajmowanych.


Projekt budowlany budynku nowobudowanego powinien również posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.

 

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków na następującym obszarze: 

  • powiat poznański, 
  • powiat nowotomyski, 
  • powiat grodziski. 

Projektowana charakterystyka energetyczna w oparciu o projekt budowlany możliwa do sporządzenia dla terenu całej Polski. 

 

Wymagania dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznejWymagania dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej

Osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej powinny posiadać:

  • ukończone studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego minimum inżyniera lub uprawnienia budowlane, 
  • wpis w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwapełną
  • zdolność do czynności prawnych
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

sce